Προκήρυξη ATLAS Summer League 2022

Αρχικη Προκήρυξη ATLAS Summer League 2022


Προκήρυξη ATLAS Summer League 2022

Δομή

To ATLAS Summer League 2022 αποτελείται από δέκα ομίλους (Α1, Α2, Β1, Β2, Γ1, Γ2, Γ3, Γ4, Δ1, Δ2) των πέντε ομάδων και έναν όμιλο (Δ3) των τεσσάρων ομάδων.

Regular Season

Η regular season θα διεξαχθεί σε δύο γύρους που μεταφράζεται σε 10 αγωνιστικές για όλους τους ομίλους, με εξαίρεση τον Δ3 όμιλο που θα ολοκληρωθεί σε 6 αγωνιστικές.

Playoffs

- Τα Playoffs θα ξεκινήσουν από τη φάση των 32 όπου προκρίνονται οι τρεις πρώτες ομάδες κάθε ομίλου, με εξαίρεση τον Δ3 όμιλο από τον οποίο προκρίνονται οι δύο πρώτες ομάδες. Τα Playoffs θα συνεχιστούν με τη φάση των 16, των 8 και το Final 4 που θα αναδείξει τον πρωταθλητή.

- Οι διασταυρώσεις των Playoffs θα προκύψουν κατόπιν κλήρωσης και θα ανακοινωθούν σε σχετικό πίνακα.

- Όλοι οι αγώνες των Playoffs θα είναι knock-out.

Χρήση Βίντεο

Το βίντεο ενός αγώνα της κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος (regular season), δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως αποδεικτικό μέσο για την υποστήριξη μιας ένστασης που βασίζεται σε μια διαιτητική απόφαση. Εξαίρεση στον παραπάνω κανόνα θεμελιώνεται στους αγώνες των Playoffs και μόνο για την παρακάτω περίπτωση:

Οι διαιτητές έχουν δικαίωμα να εξετάσουν το βίντεο του αγώνα (περίπτωση instant replay) ώστε να κρίνουν κατά πόσο ένα καλάθι που σημειώθηκε στα τελευταία 5 δευτερόλεπτα του 4ου δεκαλέπτου και κάθε παράτασης είναι εμπρόθεσμο ή όχι, είτε η φάση αφορά σε λήξη χρόνου επίθεσης είτε αφορά σε λήξη αγώνα.