ΚΑΝΟΝΕΣ - ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Αρχικη ΚΑΝΟΝΕΣ - ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ


ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ

1. ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

1.1. Εγγραφή στο πρωτάθλημα: Για την εγγραφή μιας ομάδας στο πρωτάθλημα θα πρέπει αρχικά να συμπληρωθεί η φόρμα εγγραφής.

1.2. Απαιτούμενα δικαιολογητικά εγγραφής: Επιπλέον, για την εγγραφή και την έκδοση των αντίστοιχων δελτίων συμμετοχής, κάθε ομάδα πρέπει να προσκομίσει στη Διοργάνωση τα εξής κάτωθι:

1.2.1. Φωτογραφία αθλητή, μικρού μεγέθους (κατά προτίμηση σε ψηφιακή μορφή, στη διεύθυνση atlasbasketballteam@gmail.com), προκειμένου να εκδοθεί η κάρτα μέλους-δελτίο.

1.2.2. Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας αθλητή.

1.2.3. Υπεύθυνη δήλωση συμμετοχής αθλητή (δίδεται από τη Διοργάνωση στους αρχηγούς των ομάδων μετά την εκδήλωση ενδιαφέροντος) με επικυρωμένο το γνήσιο της υπογραφής του ενδιαφερομένου από οποιαδήποτε αρμόδια, προς τούτο, Αρχή (π.χ. ΚΕΠ, Αστυνομικό Τμήμα).

1.2.4. Ποσό εγγραφής ομάδος 150€ (καλύπτει όλους τους αθλητές που εμπεριέχει το δυναμικό μιας ομάδος πριν την έναρξη της αγωνιστικής σεζόν). Επισημαίνεται ότι για κάθε αθλητή που προστίθεται στο δυναμικό μιας ομάδος σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στους όρους 3.7.1. και 3.7.2. του παρόντος (μεταγραφές), οφείλεται ποσό εγγραφής 10€.

1.2.5. Εφόσον ο ενδιαφερόμενος έχει συμπληρώσει το 45ο έτος της ηλικίας του, απαιτείται η προσκόμιση ιατρικής βεβαίωσης από παθολόγο ή καρδιολόγο, η οποία πιστοποιεί τη δυνατότητα συμμετοχής του.

1.3. Θεμελίωση δικαιώματος συμμετοχής στο πρωτάθλημα: Το δικαίωμα συμμετοχής κάθε ομάδας στο τουρνουά, θεμελιώνεται με την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών εγγράφων από το σύνολο των ενδιαφερόμενων αθλητών (ελάχιστο όριο: 12 αθλητές / μέγιστο όριο: 20 αθλητές). Η Διοργάνωση τηρεί τα ως άνω δικαιολογητικά προκειμένου να πραγματοποιεί έλεγχο πριν την έναρξη κάθε αγώνα καθώς και σε οποιοδήποτε άλλο χρονικό σημείο ή εφ’ όσον κάτι τέτοιο ζητηθεί από τον οποιονδήποτε άμεσα ενδιαφερόμενο.

1.4. Συγκρότηση της ομάδας: Κάθε ομάδα πρέπει να αποτελείται κατ’ ελάχιστο όριο από δώδεκα (12) αθλητές (άνω των 18 ετών και μέχρι τη συμπλήρωση του 55 έτους) και κατά μέγιστο από είκοσι (20), ένας εκ  των οποίων  θα την εκπροσωπεί (εφ’ εξής αναφερόμενος ως «Αρχηγός»). Η επικοινωνία της Διοργάνωσης με κάθε ομάδα, θα διενεργείται αποκλειστικά μέσω του Αρχηγού αυτής.

1.5. Όνομα ομάδας – Εμφανίσεις (χρώμα, αρίθμηση, αναγραφόμενα στοιχεία): Κατά την εγγραφή, θα πρέπει να δοθεί ένα όνομα στην ομάδα που δεν θα έχει δηλωθεί νωρίτερα από κάποια άλλη. Επίσης, κατά την εγγραφή, θα πρέπει να δηλωθεί το χρώμα φανέλας της ομάδας. Κάθε ομάδα υποχρεούται να έχει δύο (2) σετ εμφάνισης ή ένα διπλής όψεως (σκούρο και ανοικτό χρώμα). Η αρίθμηση των εμφανίσεων είναι ελεύθερη από το 0 έως το 99. Κάθε ομάδα δύναται, στην εμφάνισή της, να φέρει το σήμα της, το λογότυπο του χορηγού της (εφ’ όσον υπάρχει) καθώς και το όνομα ή το ψευδώνυμο του κάθε αθλητή. Επισημαίνεται ότι ο αθλητής δε δύναται να συμμετέχει σε αγώνα χωρίς εμφάνιση.

1.6. Ανανέωση εγγραφής ενδιαφερομένου: Για την ανανέωση της εγγραφής κάθε ενδιαφερομένου, απαιτούνται:

1.6.1. Προσκόμιση νέας υπεύθυνης δήλωσης

1.6.2. Επιστροφή του δελτίου του, προς επικύρωση για τη νέα σεζόν

1.6.3. Προσκόμιση νέας ιατρικής βεβαίωσης από παθολόγο ή καρδιολόγο, η οποία πιστοποιεί τη δυνατότητα συμμετοχής του, εφόσον ο ενδιαφέρομενος έχει συμπληρώσει το 45ο έτος της ηλικίας του

1.7. Επιφύλαξη μη επιστροφής εγγραφών: Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που μια ομάδα, παρά την αρχική της συμμετοχή, αποχωρήσει από το Πρωτάθλημα, το ποσό των εγγραφών που έχουν ήδη καταβληθεί, δεν επιστρέφεται.

1.8. Επιφύλαξη μη αποδοχής συμμετοχής ομάδας ή αθλητή: Η Διοργανώτρια Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί τη συμμετοχή στο Πρωτάθλημα σε ομάδες ή σε μεμονωμένους παίκτες κατά το δοκούν. 

 

2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ

2.2. Διάρκεια αγώνα – Γήπεδα διεξαγωγής: Κάθε αγώνας διαρκεί τέσσερα (4) δεκάλεπτα. Οι αγώνες του Πρωταθλήματος διεξάγονται αποκλειστικά σε κλειστά γήπεδα.

2.3. Διαιτησία – Γραμματεία αγώνα: Η διαιτησία και η γραμματεία ενός αγώνα ορίζονται από τη Διοργανώτρια Αρχή και απαρτίζονται από τα κάτωθι αναφερόμενα πρόσωπα: 

2.3.1. Δύο (2) Διαιτητές χαρακτηρισμένους σε υψηλή βαθμίδα,

2.3.2. Υπεύθυνο στατιστικής υπηρεσίας,

2.3.3. Υπεύθυνο χρόνου και κάλυψης του αγώνα.

2.4. Τεχνικά προβλήματα: Σε περίπτωση βλάβης των ηλεκτρονικών μέσων των γηπέδων (πίνακας, χρονόμετρο) το παιχνίδι θα διεξάγεται κανονικά με χειροκίνητα μέσα.

2.5. Αλλαγή εμφάνισης γηπεδούχου ομάδας – Κυρώσεις επί αδυναμίας:  Σε περίπτωση που η γηπεδούχος και η φιλοξενούμενη ομάδα, κατέλθουν στον αγωνιστικό χώρο με εμφανίσεις ομοίου χρώματος (κατά την κρίση των διαιτητών και των εκπροσώπων της Διοργανώτριας Αρχής), η γηπεδούχος ομάδα υποχρεούται να αλλάξει εμφάνιση. Εφ’ όσον, η γηπεδούχος ομάδα είτε αρνηθεί είτε δε δύναται να προβεί σε αλλαγή της εμφανίσεώς της, ο αγώνας κατοχυρώνεται στη φιλοξενούμενη ομάδα με μηδενισμό της γηπεδούχου ομάδας (0-20).

2.6. Ματαίωση λόγω καθυστέρησης στην έναρξη του αγώνα – Επιβάρυνση της υπαίτιας ομάδας: Η έναρξη ενός αγώνα δεν καθυστερεί περισσότερο από δεκαπέντε (15) λεπτά και δε δύναται να διεξαχθεί με λιγότερους από πέντε (5) αθλητές. Σε διαφορετική περίπτωση, οι συνέπειες είναι οι ακόλουθες:

2.6.1. ο αγώνας ματαιούται,

2.6.2. η υπαίτια για την ματαίωση λόγω της καθυστέρησης ομάδα χάνει τον αγώνα στα χαρτιά με σκορ 20-0, λόγω της ως άνω ματαίωσης, και

2.6.3. η υπαίτια για την ματαίωση λόγω καθυστέρησης ομάδα επιβαρύνεται με το συνολικό κόστος του αγώνα, ήτοι με το κόστος που αντιστοιχεί στη συμμετοχή και των δύο (2) ομάδων.

2.7. Περιορισμός της ευθύνης της υπαίτιας ομάδας λόγω ματαίωσης του αγώνα: Σε περίπτωση που η υπαίτια για τη ματαίωση του αγώνα ομάδα, ενημερώσει τουλάχιστον 48 ώρες νωρίτερα από την προγραμματισμένη μέρα του αγώνα της,  οι συνέπειες είναι οι ακόλουθες:

2.7.1. ο αγώνας ματαιούται,

2.7.2. η υπαίτια για τη ματαίωση του αγώνα ομάδα, χάνει τον αγώνα στα χαρτιά με σκορ 20-0, λόγω της ως άνω ματαίωσης, και

2.7.3. η υπαίτια για τη ματαίωση του αγώνα ομάδα, επιβαρύνεται αποκλειστικά με το κόστος της δικής της συμμετοχής. Στην περίπτωση αυτή, η επιβάρυνση γίνεται με σκοπό την καταβολή του ενοικίου του γηπέδου.

2.8. Βαθμολογία ομάδων: Η κατάταξη των ομάδων μετά από κάθε αγωνιστική θα γίνεται σύμφωνα με τον εξής τρόπο βαθμολόγησης:

2.8.1. Νίκη = 2 βαθμοί

2.8.2. Ήττα = 1 βαθμός

2.8.3. Μηδενισμός = 0 βαθμοί

2.9. Ισοβαθμία ομάδων: Σε περίπτωση ισοβαθμίας μεταξύ δύο (2) ή περισσότερων ομάδων θα λαμβάνονται υπόψη οι νίκες-ήττες μεταξύ των ομάδων που ισοβαθμούν. Η ομάδα που θα έχει τις περισσότερες νίκες στα παιχνίδια μεταξύ των ισοβαθμούντων ομάδων θα υπερισχύει στην ισοβαθμία και θα καταλαμβάνει υψηλότερη θέση στον πίνακα κατάταξης. Σε περίπτωση που δύο (2) ή περισσότερες ομάδες έχουν τον ίδιο αριθμό νικών-ηττών, τότε σαν κριτήριο θα λαμβάνεται υπόψη η διαφορά πόντων στα μεταξύ τους παιχνίδια. Η ομάδα με τη μεγαλύτερη θετική διαφορά θα καταλαμβάνει υψηλότερη θέση στον πίνακα κατάταξης. Σε περίπτωση που η διαφορά πόντων στα μεταξύ τους παιχνίδια είναι ίδια, θα λαμβάνεται υπόψη η διαφορά πόντων μεταξύ άμυνας και επίθεσης κάθε ομάδας στο σύνολο του ομίλου. Η ομάδα με τη μεγαλύτερη θετική διαφορά, θα καταλαμβάνει υψηλότερη θέση στον πίνακα κατάταξης. Σε περίπτωση εκ νέου ισοβαθμίας θα λαμβάνεται υπόψη το σύνολο των πόντων στην επίθεση. Επόμενο κριτήριο είναι το σύνολο των πόντων στην άμυνα. Τελικό κριτήριο είναι το ποινολόγιο και έπειτα η κλήρωση.

2.10. Τελική κατάταξη:

2.10.1. Playoffs: Δικαίωμα συμμετοχής στα Playoffs έχουν όλες οι ομάδες ανάλογα με τη θέση κατάταξής τους στο τέλος του Β΄ γύρου του πρωταθλήματος, σύμφωνα με όσα αναγράφονται στη Διακήρυξη κάθε αγωνιστικής περιόδου.

2.10.2. Πρωταθλητής: Πρωταθλήτρια ομάδα ανακηρύσσεται η ομάδα που θα νικήσει στο Μεγάλο Τελικό του Final 4 του πρωταθλήματος . Οι ομάδες του Final 4 θα προκύψουν μέσα από τη διαδικασία των Playoffs, σύμφωνα με όσα αναγράφονται στη Διακήρυξη κάθε αγωνιστικής περιόδου.

2.10.3. Playouts: Στα Playouts κάθε ομίλου συμμετέχουν τέσσερις (4) ομάδες. Δύο (2) από την Α1 κατηγορία, κάθε ομίλου, που θα τερματίσουν στις δύο προτελευταίες θέσεις της κατηγορίας τους και δύο (2) από την Α2 κατηγορία, κάθε ομίλου, που θα τερματίσουν στην 2η και 3η θέση της κατηγορίας τους. Τα ανωτέρω ισχύουν αντίστοιχα και για τα Playouts των κατηγοριών Α2 & Α3.

2.10.4. Απευθείας άνοδος και υποβιβασμός: Οι πρωταθλήτριες ομάδες από την κάθε Α2 κατηγορία προβιβάζονται απευθείας στην Α1 κατηγορία. Οι τελευταίες ομάδες από την κάθε Α1 κατηγορία υποβιβάζονται απευθείας στην Α2 κατηγορία. Τα ανωτέρω ισχύουν αντίστοιχα και για τις κατηγορίες Α2 & Α3.

2.11. Υποβολή ενστάσεως: Ένσταση μπορεί να καταθέσει μόνο ο Αρχηγός μιας ομάδας, εφ’ όσον υπάρχει σοβαρός λόγος, και μόνο αμέσως μετά τη λήξη του αγώνα. Η ένσταση θα εξετάζεται από τριμελή επιτροπή (εκπρόσωπος διαιτητών, εκπρόσωπος γραμματείας, υπεύθυνος διοργάνωσης) εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών, μετά το πέρας των οποίων θα ενημερώνεται ο Αρχηγός της ομάδας για την απόφαση.

 

3. ΕΙΔΙΚΟΙ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ-ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ

3.1.  Υποχρεώσεις του Αρχηγού πριν την έναρξη του αγώνα: Κάθε αρχηγός, ΠΡΙΝ την έναρξη του αγώνα, υποχρεούται να προσκομίσει στη γραμματεία τα δελτία των αθλητών, που θα αποτελούν τη σύνθεση της ομάδας για το συγκεκριμένο αγώνα, καθώς και το κόστος συμμετοχής.

3.2. Δικαίωμα συμμετοχής αθλητή: Ο αθλητής ο οποίος επιθυμεί τη συμμετοχή του στο τουρνουά, θα πρέπει να   αναφέρεται στη λίστα της ομάδας του με το ονοματεπώνυμό του (μικρά γράμματα και τονισμένα) και να προσκομίσει μαζί με την αίτηση της ομάδας τα δικαιολογητικά εγγραφής που αναφέρονται στον όρο 1.2.

3.3. Λίστες αθλητών (ρόστερ ομάδων): Οι λίστες των αθλητών (ρόστερ ομάδων) θα πρέπει να οριστικοποιηθούν μέχρι την έναρξη του πρωταθλήματος.

3.4.1 . Διάρκεια δικαιώματος συμμετοχής – Ειδικές προϋποθέσεις συμμετοχής μετά το πέρας της κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος: Όλοι οι αθλητές που έχουν δηλωθεί στην αρχική λίστα έχουν δικαίωμα συμμετοχής σε οποιαδήποτε φάση των αγώνων της κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος (εξαιρούνται η φάση των Playoffs, Playouts και του Κυπέλλου). Για τη συμμετοχή στη φάση των Playoffs, Playouts και του Κυπέλλου, δικαίωμα συμμετοχής έχουν αποκλειστικά οι αθλητές που έχουν συμμετάσχει σε ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο του 35% του συνόλου των αγώνων της κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος.  Οι αθλητές, που προέρχονται από μεταγραφή, απαιτείται να καλύψουν αντίστοιχα το 35% των αγώνων του Β΄ γύρου της κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος, ώστε να έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη φάση των Playoffs, Playouts και του Κυπέλλου. Επισημαίνεται ότι ως συμμετοχή σε έναν αγώνα, νοείται, η πραγματική συμμετοχή στον αγώνα (καταγραφή έστω και ενός ελάχιστου χρόνου συμμετοχής) και όχι η απλή αναγραφή στο φύλλο αγώνος.

3.4.2.  Εξαίρεση στον κανόνα του όρου 3.4.1. θεσπίζεται σε περιπτώσεις σοβαρών τραυματισμών που πιστοποιούνται από ιατρική βεβαίωση. Στις περιπτώσεις αυτές το ποσοστό των αγώνων που πρέπει να έχει συμμετάσχει ένας αθλητής θα ανέρχεται στο 17,5%.

3.5. Δικαίωμα συμμετοχής ενεργού αθλητή: Απαγορεύεται η συμμετοχή ενεργών αθλητών επαγγελματικών κατηγοριών. Δικαίωμα συμμετοχής στο πρωτάθλημα έχουν, για κάθε ομάδα, μέχρι δύο (2) αθλητές που αγωνίζονται σε ΕΣΚΑ-ΕΣΚΑΝΑ και συγκεκριμένα στις κατηγορίες από Α΄ έως Β΄ και μέχρι τέσσερις (4) στο σύνολο. 

3.5.1. Επισημαίνεται ότι ενεργός θεωρείται ένας αθλητής που έχει καταγράψει έστω και έναν ελάχιστο χρόνο πραγματικής συμμετοχής (βλ. όρο 3.4.) σε κάποιον επίσημο αγώνα επαγγελματικών κατηγοριών.

3.6. Δικαίωμα συμμετοχής αθλητή σε δύο (2) ή παραπάνω ομάδες: Ένας αθλητής έχει δικαίωμα συμμετοχής σε δύο (2) το μέγιστον ομάδες εφόσον οι ομάδες αυτές δεν αγωνίζονται στον ίδιο όμιλο και στην ίδια κατηγορία ταυτόχρονα. Ομάδες που έχουν στο δυναμικό τους τέσσερις (4) και παραπάνω κοινούς παίκτες με άλλες ομάδες, υποχρεούνται να έχουν στο ρόστερ τους δώδεκα (12) αθλητές μοναδικούς-ανεξάρτητους που δεν αγωνίζονται σε καμία άλλη ομάδα του πρωταθλήματος.

3.6.1. Αν οι ομάδες, στις οποίες αγωνίζεται ο αθλητής συμμετέχουν αμφότερες στην ίδια φάση του Πρωταθλήματος (Playoffs, Playouts, Κύπελλο κτλ.) και οι ομάδες διασταυρωθούν ο αθλητής υποχρεούται να επιλέξει μία (1) ομάδα με την οποία και θα συνεχίσει να αγωνίζεται, χωρίς να έχει δικαίωμα παράλληλης συμμετοχής.

3.7. Μεταβολές στη λίστα αθλητών (ρόστερ ομάδας): Ως μεταβολή στο δυναμικό μιας ομάδας νοείται οποιαδήποτε μετακίνηση αθλητή από μία ομάδα σε άλλη καθώς και κάθε νέα εγγραφή αθλητή. Μεταβολές στο δυναμικό μιας ομάδας επιτρέπονται, με τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις

3.7.1. Μεταβολές μεσούσης της περιόδου: Νέες εγγραφές ή μετακινήσεις αθλητών ανά ομάδα επιτρέπονται μετά το πέρας του Α΄ γύρου του πρωταθλήματος και σε κάθε περίπτωση πριν την έναρξη του Β΄ γύρου, εφόσον τηρούνται οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στους παραπάνω όρους ( 3.2. - 3.6. ).

3.7.2. Μεταβολές λόγω εξαιρετικών συνθηκών: Σε περίπτωση εξαιρετικών συνθηκών, ιδίως όταν μία ομάδα παρουσιάσει ασυνήθιστα μεγάλο αριθμό τραυματισμών, η Διοργάνωση, κατόπιν αιτήσεως της ενδιαφερόμενης ομάδας, έχει το δικαίωμα, να επιτρέψει τη συμμετοχή ενός νέου αθλητή στο δυναμικό μιας ομάδας εφόσον τηρούνται οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στους παραπάνω όρους ( 3.2. - 3.6. ).

3.8. Παραβίαση των κανόνων περί συμμετοχής- Αυτεπάγγελτη έρευνα - Δικαίωμα καταγγελίας: Οι σχετικοί με τη συμμετοχή των ομάδων και των αθλητών κανόνες που αναφέρονται στους όρους 3.2. έως 3.7. ως άνω, συνιστούν ουσιώδεις όρους του παρόντος κανονισμού και σκοπούν στην ομαλή και δίκαιη διεξαγωγή του πρωταθλήματος. Η Διοργανώτρια Αρχή, προς εκπλήρωση του σκοπού αυτού και προκειμένου για τον εντοπισμό τυχόν παραβάσεων όσον αφορά στους κανόνες περί συμμετοχής, δύναται να προβαίνει ανά πάσα στιγμή σε έλεγχο των στοιχείων των συμμετεχουσών ομάδων και αθλητών ως εξής: 

3.8.1. είτε αυτεπαγγέλτως, σύμφωνα και με τα ειδικότερα αναφερόμενα στον όρο 1.3. του παρόντος, 

3.8.2. είτε κατ' όπιν αιτήσεως οποιασδήποτε ομάδας δικαιολογεί έννομο συμφέρον, η οποία καλείται για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού ως καταγγελία και ασκείται αποκλειστικά εντός δύο πλήρων ημερών από την ημερομηνία διεξαγωγής του αγώνα, στον οποίο πιθανολογείται ότι συνετελέσθη η παραβίαση των κανόνων περί συμμετοχής (ήτοι μέχρι τις 23:59 μ.μ. της δεύτερης μετά τον αγώνα ημέρας. Επί παραδείγματι, αν ο αγώνας διεξάγεται ημέρα Τετάρτη, η προθεσμία για την άσκηση της καταγγελίας εκκινεί από ώρας 00:00 π.μ. της Πέμπτης και λήγει στις 23:59 μ.μ. της Παρασκευής). Η καταγγελία ασκείται εγγράφως με την αποστολή e-mail στον επίσημο λογαριασμό της Διοργάνωσης (atlasbasketballteam@gmail.com). Η απόφαση επί της καταγγελίας θα εκδίδεται εντός εύλογου χρονικού διαστήματος.

3.9. Κυρώσεις επί παραβίασης των κανόνων περί συμμετοχής - Διακρίσεις: Εφ' όσον από τον έλεγχο που θα διενεργήσει η Διοργανώτρια Αρχή, επιβεβαιωθεί η παραβίαση οποιουδήποτε από τους κανόνες περί συμμετοχής που αναφέρονται στους όρους 3.2. έως 3.7. ,  η Διοργανώτρια Αρχή επιβάλλει στην ομάδα, η οποία παραβίασε τον περί συμμετοχής κανόνα, την ποινή του μηδενισμού για έναν ή περισσότερους ή και όλους του αγώνες, κατά τη διάρκεια του οποίου ή των οποίων συνετελέσθη η παραβίαση. Ειδικότερα: 

 3.9.1. Επιβολή μηδενισμού για έναν ή για περισσότερους ή και όλους τους αγώνες: Σε περίπτωση επιβεβαίωσης της παραβίασης των κανόνων περί συμμετοχής: 

3.9.1.1. μετά από έλεγχο που διενεργήθηκε αυτεπαγγέλτως από την Διοργανώτρια Αρχή, ή

3.9.1.2. κατόπιν καταγγελίας από ομάδα, η οποία δικαιολογεί έννομο συμφέρον εντός της αποκλειστικής προθεσμίας που αναφέρεται στον όρο 3.8. (εμπρόθεσμη καταγγελία),

3.9.1.3. κατόπιν καταγγελίας από ομάδα, η οποία δικαιολογεί έννομο συμφέρον αλλά μετά το πέρας της αποκλειστικής προθεσμίας που αναφέρεται στον όρο 3.8. (εκπρόθεσμη καταγγελία), η Διοργανώτρια Αρχή δύναται να επιβάλλει την ποινή του μηδενισμού για έναν ή περισσότερους ή και όλους τους αγώνες κατά τη διάρκεια των οποίων συνετελέσθη η παραβίαση οποιουδήποτε εκ των κανόνων περί συμμετοχής.

3.9.2. Ειδικά επί εμπρόθεσμης καταγγελίας και για τον αγώνα στον οποίο αφορά: Σε κάθε περίπτωση, η Διοργανώτρια Αρχή επιβάλλει την ποινή του μηδενισμού για τον αγώνα στον οποίο συμμετείχαν τόσο η ομάδα που ασκεί την καταγγελία όσο και η ομάδα που παραβίασε τους κανόνες περί συμμετοχής, εφ' όσον η παραβίαση επιβεβαιωθεί μετά από έλεγχο που διενεργήθηκε βάσει καταγγελίας από ομάδα και εφ' όσον η καταγγελία ασκηθεί εντός της αποκλειστικής προθεσμίας που αναφέρεται στον όρο 3.8.

 

4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ

4.1. Κατάρτιση προγράμματος: Αποκλειστικά αρμόδια για την εκπόνηση του προγράμματος των αγώνων είναι η Διοργανώτρια Αρχή του Ανεξάρτητου Πρωταθλήματος «ATLAS», Η Διοργανώτρια Αρχή, θα επικοινωνήσει με όλες τις ομάδες και θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια να διαμορφώσει ένα αγωνιστικό πρόγραμμα που θα εξυπηρετεί τις ειδικές επαγγελματικές ή άλλες υποχρεώσεις όλων των ομάδων.

4.2. Οριστικοποίηση προγράμματος: Το πρόγραμμα των αγώνων, που καταρτίζεται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον όρο 4.1. , καθίσταται, από την ανακοίνωση του, δεσμευτικό για κάθε ομάδα. Η Διοργανώτρια Αρχή δεσμεύεται για το έγκαιρο της ανακοίνωσης, προκειμένου όλοι οι αθλητές να μπορούν να οργανώσουν τις υποχρεώσεις τους.

4.3. Δυνητική μεταβολή λόγω ανωτέρας βίας - Συνέπειες επί μη μεταβολής: Αν μια ομάδα αδυνατεί, για λόγους ανωτέρας βίας, να παρευρεθεί στο γήπεδο στην προγραμματισμένη ημέρα και ώρα του αγώνα, οφείλει να ενημερώσει τη Διοργανώτρια Αρχή, τουλάχιστον ένα μήνα νωρίτερα, για τη σχετική αδυναμία, ώστε η τελευταία να εξετάσει το ενδεχόμενο αλλαγής του προγράμματος, εφόσον κάτι τέτοιο καθίσταται εφικτό. Σε περίπτωση που δεν είναι εφικτή η αλλαγή και εφόσον εξακολουθεί η αδυναμία προσέλευσης, θα ισχύσουν αναλογικά, οι συνέπειες που αναγράφονται στον όρο 2.7.

4.4. Αναβολή αγώνα: Ένας αγώνας αναβάλλεται αποκλειστικά για τους εξής λόγους:

4.4.1. Λόγω απόφασης της Διοργανώτριας Αρχής,

4.4.2. Λόγω τεχνικού προβλήματος,

4.4.3. Λόγω προβλήματος-κωλύματος του γηπέδου.

4.5. Επαναπρογραμματισμός αγώνα: Σε περίπτωση που ένας αγώνας αναβληθεί για έναν από τους λόγους που αναφέρονται στον όρο 4.4. ως άνω, ακολουθεί επαναπρογραμματισμός του αγώνα κατόπιν απόφασης της Διοργανώτριας Αρχής.

 

5. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΑΓΩΝΩΝ

5.1. Καλυπτόμενα έξοδα: Τα ποσά που αφορούν στο κόστος εγγραφής, ανανέωσης εγγραφής και συμμετοχής κάθε ομάδας στον αγώνα, καλύπτουν τα έξοδα χρήσης του γηπέδου, τις αμοιβές των μελών της γραμματείας, όπως επίσης και την παροχή Α΄ Βοηθειών σε περίπτωση τραυματισμού στον αγώνα από επαγγελματίες υγείας. Επιπλέον, καλύπτουν την επικοινωνία και την ενημέρωση των ομάδων για τα νέα του πρωταθλήματος (στατιστικά, βαθμολογίες, βίντεο, αρθρογραφία, φωτογραφίες κ.α.). Μέσα στις παραπάνω παροχές περιλαμβάνεται επίσης και η χρήση μπαλών προθέρμανσης και αγώνα.

5.2. Φθορά-Καταστροφή υλικού – εγκαταστάσεων: Κάθε ομάδα πρέπει να σέβεται και να διατηρεί το υλικό που θα της διατεθεί καθώς και τις εγκαταστάσεις στην αρχική κατάστασή τους. Κάθε φθορά ή καταστροφή των ανωτέρω από μια ομάδα θα αποκαθίσταται με αποκλειστική ευθύνη της.

5.3. Αποχώρηση ομάδας: Επισημαίνεται ότι για την εύρυθμη λειτουργία του πρωταθλήματος, η Διοργανώτρια Αρχή προβαίνει εκ των προτέρων σε μίσθωση των γηπέδων. Συνεπώς και για την κάλυψη της εξόδων μίσθωσης των γηπέδων, αν μια ομάδα, κατά τη διάρκεια της διεξαγωγής πρωταθλήματος, διακόψει τη συμμετοχή της (αποχώρηση ομάδας), αυτή επιβαρύνεται με το κόστος διεξαγωγής των αγώνων που της απομένουν, μέχρι τη λήξη του πρωταθλήματος. Σε διαφορετική περίπτωση η Διοργανώτρια Αρχή επιφυλάσσεται υπέρ κάθε νομίμου δικαιώματος της.

5.3.1. Επισημαίνεται ότι, σε περίπτωση αποχώρησης μιας ομάδας, η Διοργανώτρια Αρχή θα αποφασίσει  είτε για την αντικατάσταση της ομάδας αυτής με μία από τις επιλαχούσες, είτε με τη συνέχιση του πρωταθλήματος με μία (1) λιγότερη ομάδα, διατηρώντας παράλληλα τη δυνατότητα να αναπροσαρμόσει το πρόγραμμα των εναπομείναντων αγώνων.

5.4. Μη έγκαιρη προσέλευση - Ματαίωση αγώνα: Σε περίπτωση μη έγκαιρης προσέλευσης ή ματαίωσης αγώνα, εφαρμόζονται αναλογικά οι όροι 2.6. & 2.7. .

 

6. ΑΠΟΒΟΛΗ ΟΜΑΔΑΣ

6.1. Αποβολή ομάδας:  Αποβολή ομάδας μπορεί να επέλθει σε δύο περιπτώσεις και ειδικότερα επί:  

6.1.1. Πειθαρχικού παραπτώματος,

6.1.2. Τριών (3) μηδενισμών, όπως και εάν αυτοί επέλθουν.

6.2. Αναπροσαρμογή επί αποβολής ομάδας: Στην περίπτωση που μια ομάδα αποβληθεί από το πρωτάθλημα, η Διοργανώτρια Αρχή θα αποφασίσει  είτε για την αντικατάσταση της ομάδας αυτής με μία από τις επιλαχούσες, είτε με τη συνέχιση του τουρνουά με μία (1) λιγότερη ομάδα, διατηρώντας παράλληλα τη δυνατότητα να αναπροσαρμόσει το πρόγραμμα των εναπομείναντων αγώνων.

6.3. Οικονομική επιβάρυνση επί αποβολής ομάδας: Επισημαίνεται ότι για την εύρυθμη λειτουργία του πρωταθλήματος, η Διοργανώτρια Αρχή προβαίνει εκ των προτέρων σε μίσθωση των γηπέδων. Συνεπώς και για την κάλυψη της εξόδων μίσθωσης των γηπέδων, αν μια ομάδα, κατά τη διάρκεια της διεξαγωγής πρωταθλήματος, αποβληθεί, επιβαρύνεται με το κόστος διεξαγωγής των αγώνων που της απομένουν, μέχρι τη λήξη του πρωταθλήματος. Σε διαφορετική περίπτωση η Διοργανώτρια Αρχή επιφυλάσσεται υπέρ κάθε νομίμου δικαιώματος της. 

 

7. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

7.1. Λοιπές αρμοδιότητες Διοργανώτριας Αρχής: Η Διοργανώτρια Αρχή διατηρεί την αποκλειστική ευθύνη και το προνόμιο λήψης της τελικής απόφασης για κάθε θέμα που σχετίζεται με την λειτουργία του τουρνουά είτε αυτό έχει προβλεφθεί στον παρόντα κανονισμό είτε όχι. Οι αποφάσεις που θα λαμβάνει θα είναι δεσμευτικές και υποχρεωτικές για κάθε ομάδα - αθλητή.

7.2. Η συμμετοχή στο ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ATLAS για οποιαδήποτε ομάδα ή οποιονδήποτε αθλητή προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων του παρόντος κανονισμού.

 

8. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΛΟΓΩ COVID-19

8.1. Στον όρο 1.3 το μέγιστο όριο των 20 αθλητών καταργείται.

8.2. Στον όρο 2.6. θεσπίζεται ειδική εξαίρεση που προβλέπει τη δυνατότητα έναρξης ενός αγώνα και με τέσσερις (4) αθλητές.

8.3.1 Στον όρο 3.4.1. το ποσοστό συμμετοχής μεταβάλλεται σε 25%.

8.3.2 Στον όρο 3.4.2. το ποσοστό συμμετοχής μεταβάλλεται σε 12,5%.

8.4. Ο όρος 3.6. καταργείται.

8.5. Στον όρο 3.7.2. ως περίπτωση μεταβολής του ρόστερ λόγω εξαιρετικών συνθηκών, προβλέπεται ειδικά και η περίπτωση αντικειμενικής αδυναμίας στελέχωσης του ρόστερ ενόψει της συνέχειας του πρωταθλήματος.